top of page
ELG4DldX0AE2lrM.jpg

HAKKIMIZDA

Dijital Lab Mülkiye’de başlıca amacımız veri ekonomisi, yeni toplumsal hareketler, dijital yönetişim ve elektronik sanatlar gibi konularda çalışan öğrencileri ve öğretim üyelerini sanal bir laboratuvar üzerinden bir araya getirmektir. Böylece bir yandan yeni teknolojiler üzerine çalışan toplumsal bilimcileri Mülkiye’ye çekerken, diğer yandan da, Mülkiyeli öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin kod yazma ve internet becerilerini arttırmayı ve bu alanlarda bilimsel bilgi üretmeyi  hedefliyoruz. ​ Dijital Lab Mülkiye olarak fakültemizdeki açık bilim faaliyetlerini destekliyoruz. Mülkiye’de yürütülen açık bilim faaliyetleri arasında 1940’lı yıllardan beri düzenli olarak yayımlanmakta olan AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Turkish Yearbook of International Relations ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları ile Açık Ders Malzemeleri’nde sunulan dersler ve zengin bir video ve fotoğraf arşivi bulunmaktadır. Mülkiye Kütüphanesi’nde yer alan nadir eserlerin dijitalleştirilerek genel kamunun hizmetine sunulmasının büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Açık bilim faaliyetlerinin tek bir organizasyon altında toplanarak sunulması Mülkiye’nin 160 yıldan fazla bir süredir devam eden kamusal faydasının daha görünür hale gelmesini sağlayacaktır. ​ Ülkemizde yapay zeka, makine öğrenmesi, veri bilimi, Sanayi 4.0, blokzincir, makine öğrenmesi ve dijitalleşme konularında çalışan uzmanların çoğunlukla bilgisayar mühendisliği, matematik ve doğa bilimleri arka planından geldiğini gözlemliyoruz. Dijital Lab Mülkiye’deki amacımız, bu alanlarda yapılan değerli araştırmaları toplumsal ve beşeri yönden ele almak ve toplumsal inovasyon, veri mahremiyeti, dijital korumacılık ve e-bürokrasi gibi konuların toplumsal ve beşeri yönüyle ilgili öneriler geliştirmektir. Böylece Türkiye’nin dijital politikalar belirlemesine katkı sağlamayı umuyoruz. ​ Bize katılmak için Slack Grubumuza Üye Olun.

Hakkımızda: Intro
bottom of page