top of page
konferans.jpg

 YAYINLAR

2021

 

 • Orçun Kasap ve Altuğ Yalçıntaş.. 2021. “Commodification 2.0: How Does Spotify Provide Its Services for Free?” Review of Radical Political Economics 53 (1): 157-536.

 • Ezgi Hazal Şanlı ve Altuğ Yalçıntaş. 2021. "Blokzincir Teknolojilerinin Karmaşık Doğası: Dijital Ekonomilerde Tasarımcısız Tasarım Mümkün mü?" İktisat ve Toplum Dergisi 126: 25-32.

 • Gizem Yardımcı and Altuğ Yalçıntaş. 2021. “Küresel Salgın Sürecinde Dijital Ahlâk İhlalleri: Max Weber’den Edward Snowden’a Takip Kapitalizminin Ruhu” In: Afetlerle Yoksullaşma: Salgınlar, Göçler ve Eşitsizlikler. Edited by Murad Tiryakioğlu. İstanbul Bilgi University Press: 159-177.

 

2020

 

 • Halil Yasin Tamer ve Barış Övgün. 2020. "Yapay Zekâ Bağlamında Dijital Dönüşüm Ofisi" Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 75 (2): 775-803.

 • Halil Yasin Tamer, Barış Övgün, ve Altuğ Yalçıntaş. 2020. “Akademik Büyük Veri ve Bilimsel Bilgi Üretimi: Dergi Park Örneği” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1): 93-110.

 • Altuğ Yalçıntaş ve Nasr Alizadeh. 2020. “Digital Protectionism and National Planning in the Age of the Internet” Journal of Institutional Economics 16 (4): 519-536.

 • Uğur Yüksel ve Altuğ Yalçıntaş. 2020. “Büyük Veri Çağında Uluslararası Politik Ekonomi: ABD ve Çin’de Dijital Korumacılık” Historia 1923 7 (Kış): 76-93.

 • Gizem Yardımcı ve Altuğ Yalçıntaş. 2020. “From the Jetsons to Omniscient: Unmanned Air Vehicles and Digitalization” Aviation Turkey 1 (5): 78-82.

 • Gizem Yardımcı ve Altuğ Yalçıntaş. 2020. “Üketim Kapitalizmi, Dijital İstihdam ve İş Hukukunda Yeni İhtiyaçlar” İktisat ve Toplum Dergisi 116 (Haziran): 18-25.

 • Gizem Yardımcı ve Altuğ Yalçıntaş. 2020. “Türkiye’nin Dijital Politikaları: Fırsatlar, Tutarsızlıklar ve Çözüm Önerileri” İktisat ve Toplum Dergisi 114 (Nisan): 65-74.

2019

 • Altug Yalcintas. 2019. Bırakınız Kopyalasınlar, Bırakınız Paylaşsınlar: Dijitalleşme ve İnternet Çağında Fikri Mülkiyet İlişkileri. İkinci Edisyon: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 620. 310 ss.

2018

 • Türkmen Göksel. 2018. Statistics: Growing Data Sets and Growing Demand for Statictics (editor). ISBN:978-1-78984-396-5, Print ISBN: 978-1-78984-395-8. Publisher: InTech.

 • Türkmen Göksel. 2018. "Introductory Chapter: Statistics" In Statistics: Growing Data Sets and Growing Demand forStatistics, ISBN: 978-1-78984-396-5, Print ISBN: 978-1-78984-395-8. Publisher: InTech.

 • Altuğ Yalçıntaş. 2018. “n≥30 vs. n=all: Büyük Veri, Veri Obezitesi ve Kaybolan Nedensellikler” Yıldız Social Science Review 4 (2): 153-166.

Araştırma ve Yayınlar: Intro
bottom of page