konferans.jpg

TEZLER

2020

  • Ali Değirmenci. 2020. Dijital Platformlarda Katılımcı Emeğinin Otonomisi ve Sanatsal Metazinciri: Shutterstock Örneği. Çalışma Ekonomisi Yüksel Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Danışman: Altuğ Yalçıntaş).

  • Büşra Demirel. 2020. Teknolojik Değişim ve İstihdam İlişkisi: Türkiye İşgücü Piyasasına Yönelik Makro Bir Analiz. İktisat Yüksel Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Danışman: Türkmen Göksel).

2018

  • Emrah Er. 2018. Applications of Machine Learning to Agricultural Land Values: Prediction and Causal Inference. İktisat Doktora Tezi, Kansas State University.

2017

  • Orçun Kasap. 2017. Müzik Endüstrisinde Web 2.0 ve Dijital Emek: Spotify Örneği. İktisat Yüksel Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Danışman: Altuğ Yalçıntaş).