top of page
konferans.jpg

TEZLER

2021

 

  • Atalay, Ahmet Oğuz. 2021. Dijitalleşmenin Tekelleşmeye Etkisi: Netflix Örneği. MSc in Economics. Ankara University (Supervisor: Altuğ Yalçıntaş).

  • Uçar, Müge. 2021. The Legal Foundations for the High Rate of Profit in the Operating Systems Market: The Cases of Android and iOS. LLM Thesis in Intellectual Property. Ankara University. (Supervisor: Altuğ Yalçıntaş).

​​

2020

  • Ali Değirmenci. 2020. Dijital Platformlarda Katılımcı Emeğinin Otonomisi ve Sanatsal Metazinciri: Shutterstock Örneği. Çalışma Ekonomisi Yüksel Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Danışman: Altuğ Yalçıntaş).

  • Büşra Demirel. 2020. Teknolojik Değişim ve İstihdam İlişkisi: Türkiye İşgücü Piyasasına Yönelik Makro Bir Analiz. İktisat Yüksel Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Danışman: Türkmen Göksel).

2018

  • Emrah Er. 2018. Applications of Machine Learning to Agricultural Land Values: Prediction and Causal Inference. İktisat Doktora Tezi, Kansas State University.

2017

  • Orçun Kasap. 2017. Müzik Endüstrisinde Web 2.0 ve Dijital Emek: Spotify Örneği. İktisat Yüksel Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Danışman: Altuğ Yalçıntaş).

Araştırma ve Yayınlar: Intro
bottom of page